บริการ โฮส โฮสติ้ง Email

บริการโฮสติ้ง โฮส Email โดยใช้ Linux OS  ทาง thai24bsdhost.com ได้ทำ plan A1 สำหรับลูกค้า  Hosting และ Email โดยออกแบบ plan ให้เหมาะสมสำหรับ ผู้เริ่มต้น และมืออาชีพ
รายละเอียด Plan A1
1) พื้นที่ (MB)  จำนวน  1000 MB
2) Data Transfer (GB)    จำนวน 20  GB
3) SubDomain จำนวน 5 Sub Domain
4) DB จำนวน  5 Database
5) Email จำนวน 10 Email
6) ราคาต่อ 1 ปี (Free 1 Domain) ราคา 1,500 บาท / 1 ปี
Host Order

Posted in Hosting | Comments Off

การเก็บ สถิติ สำหรับ โฮส และโดเมน

หลังจากเช่า โฮส และ จด โดเมน เรียบร้อย แล้ว ควรลูกค้า ควรจะเก็บ status เพื่อดูว่า มีการค้นหาจาก search tools ต่างๆ เช่น google.com , bing.com โดยลูกค้า ทำมาวิเคราะห์ เช่น คำว่า host domain ก็จะเห็น รายชื่อต่างๆ ที่เราค้นคำว่า host domain

 

Posted in Hosting | Comments Off

การเลือกใช้โปรแกรม upload file

การเลือกใช้โปรแกรม upload file ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ ตามที่ตัวเองถนัดโดยมีหลักการเบื้องต้นสำหรับค่าในการ upload file คือ

1) domain name หรือ ip server

2) ftp user

3) ftp pass

โปรแกรมที่ แนะนำเป็นของฟรี แนะนำไป download ที่ http://www.filehippo.com

 

 

Posted in Hosting | Comments Off

การเพิ่ม email และเช็ค mail สำหรับ windows host

Posted in Hosting | Comments Off

การ upload file ไปเก็บบน server windows2003

หลังจาก login ผ่านหน้าจอแล้วเข้ามาใน HC Control panel

เลือกไปที่ เมนู tools แล้วเลื่อนหา เมนู folder manager

หลังจากนั้น click เข้าไปใน folder manager

จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้ทำการ upload file ต่างๆ ไปไว้ใน folder wwww

Posted in Hosting | Comments Off

การเข้าใช้ login สำหรับ ลูกค้า windows2003 ที่ใช้ HC Control Panel

1) การ login ทางผู้ให้บริการจะส่งค่าต่างให้กับลูกค้าโดยจะระบุ เป็นค่า

http://www.sntconsultants.net:8787  หลังจากนั้นจะแสดงหน้าจอดังรูป

(หมายเหตุ : บาง server อาจใช้ port แตกต่างกัน )

 

Posted in Hosting | Comments Off

แบนวิธ สำหรับโฮส คืออะไร

แบนวิธ สำหรับโฮส คืออะไร
Data Transfer หรือ Bandwidth  เป็น spec ของ โฮส ได้กำหนดให้เหมาะสมสำหรับ ผู้ใช้งาน โดยจะมีการวัดจาก ข้อมูลที่วิ่งเข้าและออกระหว่างเครื่อง Server และผู้ที่เข้ามาติดต่อใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง HTTP,FTP หรือ ทาง E-mail  พูดง่ายๆ คือ การใช้งานทุกอย่างที่มีการติดต่อกับ โดเมนของลูกค้าใน server โดยจะวัดเป็น GB

Posted in Hosting | Comments Off

การ upload file ไปที่ server โดยใช้โปรแกรม Core FTP LE 2.2

การ upload file ไปที่ server โดยใช้โปรแกรม Core FTP LE 2.2
1)ให้ทำการ  download โปรแกรม Core FTP LE 2.2 จาก link Core FTP LE Down Load
หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้งโปรแกรม  หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วให้ เรียกโปรแกรมจะแสดงดังรูป

2) ให้ทำการ Add Ftp user สำหรับการ Upload File ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
3)  หลังจากนั้นนำค่าไปป้อนในโปรแกรม Core FTP Lite จะแสดงดังรูป
หลังจากนั้นทำการกดปุ๋ม Connect จะแสดงดังรูป

Posted in Hosting | Comments Off

การใช้งาน Email กับ Gmail ตอนที่ 2

การใช้งาน Email กับ Gmail ตอนที่ 2
หลังจากดำเนิืนการจากขั้นตอนที่ 1 แล้วจะแสดงดังรูป

ให้ทำการด x เพื่อปิด หน้าจอ หลังจากนั้นจะแสดงหน้าจอดังรูป

ให้ทำการกดปุ่ม Activate Google Apps หลังจากกดปุ่มจะแสดงดังรูป
Continue reading

Posted in Hosting | Comments Off

การสร้าง FTP user สำหรับ upload และ download

การสร้าง FTP  user สำหรับ upload และ download file ต่างๆ ไปที่ โฮส โฮสติ้ง
หลังจากได้เข้า login ใน Direct Admin ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Ftp user สำหรับ upload file ขึ้นไปบน server โดยกด link FTP Management แสดงดังรูป หลังจากกด link Create Ftp Account จะแสดงดังรูป

โดยมีรายละเอียด การกรอกคือ
1) FTP user
2) Enter Password
3) Re-Enter Password

 

Posted in Hosting | Comments Off

การใช้งาน Mysql Database กับ phpMyadmin ใน Direct Admin

การใช้งาน Mysql Database กับ phpMyadmin ใน Direct Admin

หลังจากผู้ใช้งาน login ผ่าน Direct Admin Control Panel แล้วให้เข้าไปใน Link MySql Management ดังแสดงในรูป โดยการกด Link Create New Database

หลังจากนั้นให้ทำการ กดปุ๋ม Create database โดยไม่ลืมที่จะบันทึก Database Name,Database Username,User Password

สำหรับการใช้งาน phpMyadmin สามารถใช้ผ่าน Link  phpMyadmin
โดยระบุ   http://yourdomain.com/phpmyadmin

หรือดูใน เมนู ในส่วน Advance Features

 

 

 

Posted in Hosting | Comments Off